Pakt-Systemet

Pakt har utviklet et system som gjør det mulig å bygge hytter av restmaterialer fra massivtre-industrien. På den måten redder vi norsk høykvalitetsfuru fra å havne i forbrenningsovnen – og sparer miljøet for meningsløse utslipp. 
Laget av massivtre som ellers hadde blitt brent
Restmaterialet vi bruker er avkapp fra produksjon av store massivtre-bygg. I dag bruker massivtre-fabrikkene kraftige CNC-sager til å skjære ut plass til dører og vinduer. Resultatet er at store tremoduler blir til overs – og de kvernes og blir brukt som brensel. Det er ikke bærekraftig og derfor har vi utviklet et system for hytteproduksjon av restmaterialene.

I stedet for at treet brennes har vi vi laget et modulsystem som bruker tremodulene som byggeklosser i hytteproduksjon. Dermed sikrer vi at karbonen forblir lagret i trevirket, fremfor at det brennes og blir til CO2. Resultatet er en klimapositiv hytteløsning. 
Tradisjonell byggeskikk i moderne formspråk
Grindverk er en gammel norsk byggeteknikk basert på grinder som er satt etter hverandre på tvers av byggets lengderetning – og bundet sammen på langs av bygget. 

Teknikken er tuftet på de samme prinsippene som stavkonstruksjonen som er kjent fra de ikoniske stavkirkene. I likhet med stavkirker bæres vekten fra materialene av stolper i en grindverkskonstruksjon, som hviler på en ramme – eller rett på et fundament av stein. 

Grindverk var særlig utbredt på Vestlandet, og er allment kjent som en videreutvikling av forhistoriske byggemåter for langhus som kan være opptil 4000 år gamle. 

Grindverk-teknikken var spesielt effektiv for å optimalisere materialbruken i bygg av låver og uthus. Det har vi videreutviklet i det unike Pakt-systemet som er tuftet på de samme grunnprinsippene, men forbedret og tilpasset en ny tid med restmaterialer fra massivtre-produksjon som viktigste komponent. 

Kortreist verdikjede i hjertet av Norge 
Restmaterialene vi bruker kommer fra Splitkon, som er Nord-Europas største produsent av Massivtre-hus. Splitkon holder til i Åmot i Østerdalen og har spesialisert seg på å lage byggesett av massivtre som brukes i store kontor- og næringsbygg. 
Haukeli Hytter og Hus er en moderne hytteprodusent. Ved hjelp av automatiserte produksjonslinjer bearbeider de restmaterialene og raffinerer dem til et fullverdig modulsystem for hytter laget av massivtre fra norsk furu. 

Haukeli Hytter og Hus ligger bare noen timers kjøring fra Splitkon, og er en vesentlig del av vår kortreiste verdikjede for hytteproduksjon i hjertet av Norge. På den måten holder vi utslippene fra transport på et minimum. 

Ta kontakt for mer informasjon.