Om Pakt

I Norge ødelegger vi syv millioner kvadratmeter natur for å bygge 5000-7000 nye hytter hvert år. Det er et paradoks. 8 av 10 nordmenn er nemlig bekymret for tap av naturmangfold, samtidig som vi har brukt 200 milliarder kroner på nye hytter de siste 20 årene. Slik kan det ikke fortsette. Derfor har teamet i Pakt Nature brukt de siste to årene på å utvikle en fremtidsrettet hytteløsning som ivaretar en bedre balanse mellom naturens behov og nordmenns drøm om et godt hytteliv. 

Klimautslippene fra norske hytter kan grovt sett deles i tre deler:
⅓ kommer fra oppføring
Utvinning og transport av materialer og anleggsarbeid fører til utslipp og inngrep i naturen. Dessuten genererer byggeprosessen mye restmaterialer og store avfallsmengder.

⅓ kommer fra bruk 
Utslipp fra oppvarming og bruk av hytta. Oppvarming for å unngå kuldeskader på rør gir størst utslipp. Dagens praksis er kostbar for hytteeierne – og dårlig for klima.

⅓ kommer fra transport
Utslipp knyttet til transport til og fra hytta. Lang kjøretid gir store utslipp. I snitt kjører vi tre timer hver vei når vi skal på hytta. Få velger kollektive løsninger.

Komplett løsning for bærekraftig hytteliv
Pakt har utviklet en komplett løsning for et bærekraftig hytteliv i form av et system for hyttebygging av restmaterialer, en arkitektonisk løsning som er tuftet på deling og tilgjengeliggjort gjennom sømløse digitale tjenester med tilgang til unike, lokale opplevelser. I samarbeid med partnere skal vi også gjøre det enklere å velge kollektivt når man reiser på hytta. 

Solide partnerskap
Pakt har etablert samarbeid med anerkjente Haukeli Hytter og Hus som skal produsere hyttene, og Splitkon, som er Nord-Europas største produsent av massivtre, for å få tilgang til restmaterialer. 

Vi har fått gjennomslag for omregulering av et hyttefelt på Tungun i Flå kommune for å  bygge det første Pakt-tunet som består av seks hytter, et fellesbygg og en badstu. I årene som kommer skal vi utvikle en rekke nye Pakt-tun slik at våre hytteeiere får tilgang til et rikt nettverk av hytteopplevelser rundt i Norge. Om noen år vil medlemmene i Pakt Community kunne velge mellom naturopplevelser på fjellet, ved sjøen og i skogen. Til gjengjeld leier de ut sin egen hytte for å gi andre en unik hytteopplevelse i pakt med naturen.

Kontakt oss
Har du spørsmål, ønsker å komme på visning på Tungun eller kanskje du vil utforske muligheten for å utvikle Pakt-hytter på din egen hyttetomt? Uansett er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss. Her finner du kontaktinformasjonen du trenger:

Ola Winsnes
Daglig leder i Pakt Nature AS
E-post: ola@pakt.eco
Tlf. (+47) 986 11 115

Pakt Nature AS
Nydalsveien 32 B
0484 Oslo
Org.nr: 927 858 924
E-post: hei@pakt.eco