Montering og Oppføring

Skånsom og naturvennlig 

Pakt-hyttene monteres på påler som skrus ned i bakken. Monteringen krever ingen bruk av sprengstoff, store gravemaskiner, utplanering eller andre former for naturinngrep. 

Metoden er en viktig del av vår løsning for å bygge hytter i Pakt med naturen – og reduserer natur- og miljøeffektene fra oppføring av hytter drastisk sammenlignet med tradisjonelle hytteløsninger. 

På denne måten ivaretar vi både natur- og miljøhensyn – og sikrer at naturopplevelsen du når du er på hytta blir så genuin som mulig.

Ta kontakt for mer informasjon.