Delingsglede og grønn finansiering

Enkel utleie gir delingsglede og god økonomi

En gjennomsnittlig norsk hytte står tom over 300 dager i året. Det er dårlig ressursutnyttelse – for både miljø og lommebok. 

Utleie og deling av hytter er lønnsomt og bra for miljøet. For å gjøre det enkelt å dele med flere tar vi hånd om all jobben som må gjøres før og etter at hytta er leiet ut, så du kan konsentrere deg om de gode opplevelsene.

Pakt-løsningen er designet for enkel utleie og deling. Du som eier hytta velger selv når du vil bruke den, men lar oss leie den ut når den likevel står tom. På den måten tjener du penger på hytta når du ikke bruker den selv, samtidig som vi sammen bidrar til at flest mulig får oppleve gode hytteopplevelser – og til at behovet for å bygge flere nye hytter blir litt mindre. 

Sameie og digital løsning sikrer friksjonsfri delingFormelt vil vi organisere eierskapet til tomtene som et sameie der du som kjøper hytta blir andelseier. Sameiet håndterer grunnleggende drifts- og fellestjenester og legger til rette for enkel deling og utleie. 

Delingsmodellen åpner ikke bare for å redusere kostnader, men også for at du får mer ut av hyttetunet som helhet. I stedet for å bygge et kostbart anneks som sjelden blir brukt, gjør vi det friksjonsfritt å leie hytta til naboen når du får besøk av venner. 

For å gjøre utleie, deling og hyttebruk sømløst, behagelig og effektivt leverer vi servicetjenester knyttet til renhold, utleie av utstyr, bærekraftig og lokal mat og gode opplevelser i nærområdet. Alt håndteres enkelt i Pakt-appen som du får tilgang til når du tar over hytta. 
Grønne lånebetingelserPakt-modellen legger bærekraft til grunn i alle ledd – og det betaler seg for deg som kjøper. Pakt er kvalifisert for grønne lånetilbud, noe som innebærer en renterabatt på opptil 0,3 prosent sammenlignet med ordinær rente. Du har også muligheter til å få støtte fra Enova til solceller og strømsparetiltak. Vi hjelper deg å finne rette støtteordninger og sende inn søknader. 

For deg som kjøper en Pakt-hytte innebærer delingsmodellen at kostnadene for kjøp kan finansiere seg selv. 

Regneeksempel:

- Hyttekjøper leier ut hytta for kr. 2000,- i døgnet. 

- Pakt tar en andel på 30 prosent av utleieinntektene for å dekke kostnader knyttet til dialog med leietaker, nøkkeloverlevering og tilbakeføring før eier skal bruke hytta neste gang. 

- Hyttekjøper sitter igjen med kr 1400,- pr døgn uten å gjøre annet enn å velge hvilke dager hen ønsker å leie den ut i Pakt-appen.

- Hytta koster kr 2.590.000,- inkludert tomt. Hyttekjøper tar maks lån på 85 % av kjøpesummen. Det vil si 2.201.500,- og 388.500,- i egenkapital. 

- Månedlig nedbetalingsbeløp med effektiv rente på 3,95 prosent over 25 år utgjør
kr. 11.475,- 

- Det betyr at hytta må leies ut omtrent 9 døgn hver måned for at hyttekjøper skal få dekket hele månedsbeløpet for nedbetaling av hyttelånet.